• Jak zdobyć pozwolenie na broń?
  • Podręcznik Zabezpieczenia Antyterrorystycznego
Jak zdobyć pozwolenie na broń?
Podręcznik Zabezpieczenia Antyterrorystycznego
Jak zdobyć pozwolenie na broń?

temu

8 kroków - poradnik postępowania
Podręcznik Zabezpieczenia Antyterrorystycznego

temu

Co zrobić w przypadku zamachu?
Social Media
Press Kit

Stowarzyszenie obronne FIA

Stowarzyszenie obronne FIA - Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią – jest organizacją szkolącą dorosłych Polaków w zakresie szeroko pojętej wojskowości. Działamy na rzecz niepodległości i obrony terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przygotowujemy ludzi do funkcjonowania w warunkach konfliktu zbrojnego, okupacji, kryzysu ekonomicznego i społecznego. Uczymy jak w ekstremalnie ciężkich warunkach zadbać o siebie, swoją rodzinę i bliskich, a także jak spełnić patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny, broniąc Jej niepodległości i granic.

FIA jest katalizatorem przyswajania wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej wojskowości oraz pełni rolę wychowawczą. Już w 2006 roku, wprowadziliśmy system weekendowych szkoleń dwudniowych w trybie ciągłym, który sprawnie funkcjonuje do dziś.

Głównym celem działania jest stały rozwój kompetencji członków FIA. System szkoleniowy jest zarządzany centralnie przez Pion Szkoleń opracowujący metodykę i konspekty realizowanych szkoleń. W oparciu o nie, w trakcie obowiązkowych comiesięcznych dwudniowych warsztatów, członkowie ćwiczą standardowe procedury operacyjne.

System szkoleniowy FIA opiera się o realizację programu wyszkolenia ogólnowojskowego kładąc nacisk na umiejętności z dziedziny walki dywersyjnej. Wiedza przekazywana jest przez wyszkolonych dowódców pododdziałów i sekcje specjalistyczne, zbudowane na wzór wojskowy z wydzielonymi funkcjami i odpowiedzialnościami poszczególnych członków.

FIA inwestuje w szkolenia specjalistyczne członków, prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, na których nabywają oni umiejętności i uprawnienia w ramach konkretnych specjalizacji – m.in. medycyny pola walki, strzelectwa bojowego czy planowania działań. Następnie ta wiedza przekazywana jest kolejnym członkom.

Celem działalności metodycznej jest doskonalenie umiejętności kadry dydaktycznej i instruktorskiej, którą FIA realizuje w oparciu o specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, wewnętrzne oraz autorskie opracowania konspektów zajęć, zagadnień szkoleniowych i instrukcji.

FIA organizuje również zbiórki publiczne na renowację grobów Powstańców czy pomoc dla dzieci polskich żołnierzy. Działalność Stowarzyszenia integruje młodzież i weteranów ostatnich misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

Bardzo ważnym zagadnieniem prowadzonym przez FIA są szkolenia unitarne organizowane dla uczniów klas mundurowych, dające im zastrzyk wiedzy i procedur działania niezbędnych na obranej przez tych młodych ludzi ścieżce związanej z wojskowością.